Column: tewaterlating (onderzeeboten)

 

Toen ik nog maar pas burgemeester was, mocht ik er voor het eerst bij zijn. Een schip dat bij de Koninklijke IHC van de helling liep. Ongelofelijk spectaculair om te zien: een gigantische hoeveelheid staal is verwerkt tot een drijvend geheel met zeer hoogwaardige innovaties aan boord.

Het is een kwetsbare sector, de maritieme maakindustrie. Gelukkig gebeurt het weer steeds vaker dat schepen besteld en afgeleverd worden. Komende zaterdag is het weer zo ver.

Dit keer is het net zo spannend als altijd, maar het belang is nog groter. De komende maanden beslist Staatssecretaris Visser van Defensie, samen met vele anderen in Den Haag, over de toekomst van de Nederlandse onderzeeboten.

Er moeten vier nieuwe gebouwd worden, en de twee echt serieuze kandidaten zijn Damen uit Gorinchem, met bouwlocatie Vlissingen en de Koninklijke IHC met als bouwlocatie Krimpen aan den IJssel.

Het gaat om een miljarden-opdracht, waarmee duizenden banen gemoeid zijn. Voor Royal IHC gaat het al om heel erg veel werk, maar bedenk ook dat de toeleveranciers, de vervoerders en bijvoorbeeld de middenstand er ook heel wat aan gaan verdienen…

Van groot belang dus om te laten zien dat dé maritieme maakindustrie in de regio Rotterdam zit.

 

Martijn Vroom

Burgemeester

 

Standaard

Column: Druk weekje

Als de dagen korter worden, dan neemt de drukte in de agenda’s toe. Ook dit jaar weer. Allemaal zaken die nog dit jaar besproken moeten worden. Of dingen waarvan de voorbereiding net na de zomervakantie is opgepakt. Dat komt dan langs in november én een stukje in de korte maand december.

Maar gelukkig is het (bijna) allemaal interessant. Zo mocht ik maandag met de Koninklijke IHC mee naar het ‘MaritimeAwards Gala’. Dinsdag is er – behalve de reguliere vergadering van B&W ook de installatie van de nieuwe kindergemeenteraad! Een sterk adviesorgaan én belangrijk als kinder- en volksvertegenwoordiger.

Woensdag heb ik een lange zit bij een landelijke bijeenkomst ‘aanpak motorbendes’, want met het verbod op de Satudarahen andere bendes is het probleem niet zomaar weg. De criminaliteit is hardnekkig. Donderdag ga ik naar een mooie bijeenkomst van het Carnegie Helden Fonds: ‘Nationale Heldendag 2019’, waarbij ook Krimpenaren uitgenodigd waren.

Donderdagavond is de raadsvergadering waarin de begroting 2020 en verder behandeld wordt. En op de laatste dag van de week staat een serie van 5 interne overleggen gepland, waarna we ’s middags naar Barendrecht optrekken. De burgemeesterskring Rotterdam-Rijnmond bezoekt daar onder andere de zeesimulator van Simwave. Heel bijzonder: dozijnen levensechte simulatoren, waarin stuurlui en anderen opgeleid worden voor de (grote) vaart.

Kortom, een leuke, drukke week!

Martijn Vroom

Burgemeester

 

Standaard

Column: Voorbereiden op een eventuele crisis

Als burgemeesters trainen we veel en vaak op wat er moet gebeuren bij een crisis.

De scenario’s die we doornemen gaan regelmatig over een grote brand met giftige rook, die natuurlijk precies over een kinderdagverblijf geblazen wordt. En als het een beetje wil, is er ook nog een gijzeling in de school ernaast aan de gang. Dat zijn de min of meer traditionele oefeningen voor burgemeesters en locoburgemeesters.

Iets minder vaak, maar voor Krimpen minstens zo relevant, oefenen we dijkdoorbraken of andersoortige overstromingen. Maar bijvoorbeeld ook een uitval van de elektriciteit. Koelkasten, telefoons, hartbewaking, straatverlichting, wifi-routers, GSM-masten, brugbediening, stoplichten… als dat uitvalt raken we toch vrij snel van de leg.

Deze week mag ik met een paar burgemeesters en een hele hoop slimme mensen oefenen en nadenken over de handelingen bij een cybercrisis. Als we gehackt worden, wat dan? Via het internet kunnen huizen aangestuurd worden die op Domotica draaien, maar kunnen zonnepanelen tegelijkertijd ook oververhit gemaakt worden.Computersystemen kunnen zodoende platgelegd worden. Ook e-mails en/of creditcards kunnen gekraakt worden. En waterkeringen of alarmcentrales.

Kortom, wat doen we dan?! En hoe wordt dat gecommuniceerd richting de inwoners? 

Wij, als Krimpen aan den IJssel, doen er alles aan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele crisis. 

Martijn Vroom

Burgemeester

 

Standaard

Column: Veteranendag

Velen denken bij veteranen aan de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn de meeste films over gemaakt en daar zien we de meeste foto’s van bij herdenkingen in Normandië, Arnhem, enzovoorts. Ook de meeste kinderboeken over de oorlog gaan over de Tweede Wereldoorlog.

Volgend jaar wordt bijzonder. 75 jaar na het einde van deze grote oorlog staan we intensief stil bij wat er in Nederland is gebeurd in de oorlogsjaren van 1940 – 1945. Ook in Krimpen aan den IJssel gedenken we dit volop. We herdenken echter niet alleen deze oorlog, maar ook staan we nadrukkelijk stil bij de oorlog in Azië. Zo werd op de Molukken de oorlog met Japan pas in augustus beëindigd.  

Maar na 1945 zijn nog vele, vele soldaten namens ons allen naar het buitenland gegaan. Soms om oorlog te voeren, zoals in Indië, Nieuw-Guinea of Irak. Soms om de vrede te bewaken, zoals op Haïti, in Bosnië en ter zee langs Somalië. Vele missies, vele onbekend voor ‘gewone’ mensen zoals u en ik.

De veteranen gingen daarheen omdat wij  als land  dat vroegen. Woensdag vieren we samen met Zuidplas en Capelle onze Veteranendag. Dan bedanken we de veteranen en geven we ze gelegenheid hun verhalen te vertellen en elkaar te ontmoeten. 

Respect.

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Lachgas, lachen! (?)

Ook in Krimpen zie je langs de randen van de weg die zilverkleurige buisjes liggen. Langs alle stoepranden en rondom de hangplekken van jongeren tref je ze aan. Het zijn lachgaspatronen. Met lachgas kun je je slagroom uit de spuitbus krijgen. Voor op de appeltaart.

Iemand heeft op een gegeven moment dat woord ‘lachgas’ iets te letterlijk genomen. Steeds meer mensen, met name jonge jongeren, gebruiken het nu. Lachgas is – in een bepaalde variant – namelijk ook een verdovingsmiddel in ziekenhuizen. Als je het gas inademt ben je een korte tijd even helemaal ‘weg’. Ook neemt het aantal grote gasflessen met lachgas hard toe. Bij mensen thuis, op een ‘feestje’, of op een festival.

Het gas is gevaarlijk. Er zijn inmiddels gevallen – ook in onze regio – bekend waarbij de schade in hoofd of lichaam behoorlijk ernstig en wellicht blijvend is. Het risico is met name groot bij combinatie met andere drugs en/of alcohol.

Donderdag heb ik een oploop van de Veiligheids Alliantie Rijnmond waarbij we als burgemeesters met elkaar stilstaan bij de vraag of we er als gemeenten iets tegen moeten doen. En zo ja, wat dan? Want lachgas is gewoon bedoeld voor slagroomspuiten en dus vrij te koop.

Martijn Vroom

Burgemeester

 

Standaard

Column: Veiligheidsreis

Afgelopen week ging ik met de Veiligheidsregio met de bus naar Antwerpen. Samen met een heleboel andere burgemeesters en ook met mensen van de haven, de omgevingsdienst, de politie en natuurlijk de veiligheidsregio.De busreis zelf gaf mooi gelegenheid om bij te praten met een aantal collega’s.

Over brandweerdingen, maar ook andere zaken. 

In Antwerpen werden we ontvangen en rondgeleid in het nieuwe gebouw van hun havenbedrijf, het Havenhuis. Het Havenhuis is ontworpen door de geweldige architect ZahaHadid en is een combinatie van het oude gebouw met een heel nieuw deel. Door je oogharen lijkt het een beetje op het Unilever gebouw: glas over oud. Prachtig!

Er werden presentaties gegeven hoe wij omgaan met de elektrificatie van de samenleving: over het blussen van ‘buurt-batterijen’ en elektrische auto’s. 

Maar ook hoorden we van de havenmeester van Antwerpen over het vastgelopen containerschip op de Schelde. En hoe ‘wij’ om zijn gegaan met de olielekkage en de zwanen in de Rotterdamse haven. 

Heel leerzaam, waarbij ook door beide burgemeester-voorzitters nadrukkelijk aangegeven werd dat de regio’s veel en meer moeten samenwerken. 

Dat kan op vele terreinen.

Samenwerken vraagt ook ontmoeting, dus die basis ligt er. 

Martijn Vroom

Burgemeester

 

Standaard

Column: een beetje beter

Afgelopen zaterdag mochten we in Krimpen een prachtig symposium organiseren over smart cities. Of beter gezegd: smart sustainable cities. In het Nederlands noemen we het slimme duurzame steden.

De vraag is: hoe kunnen we op basis van de juiste gegevens (data) sturen op duurzame doelstellingen, zoals de Verenigde Naties hebben afgesproken. Dat klinkt hoogdravend, en dat is het ook.

In Krimpen willen we hieraan graag meedoen, omdat we denken dat we – in samenwerking met andere gemeenten en organisaties – een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Natuurlijk moeten zulke abstracte woorden ook een keer concreet worden.

Wat hébben we er als Krimpen en Krimpenaren aan? In de begroting en de jaarplannen voor 2020 is ruimte en geld opgenomen om handen en voeten te geven aan de smart sustainable citiesstrategie op het terrein van duurzaamheid, mobiliteit en hopelijk ook het sociale domein.

Op social media vroeg iemand me of er geen betere term te vinden is voor smart city, omdat het lijkt alsof wij anderen minder slim vinden. Dit vind ik een terecht punt. De suggestie was dan ook om het innovatieve steden’ te noemen. Internationaal zal dat wellicht minder snel aanslaan, omdat het VN-programma waar wij – als eerste Nederlandse gemeente – bij zitten nu eenmaal smartheet.

Maar aangezien woorden werkelijkheid scheppen: innovatief Krimpen!

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard