De Kracht van Krimpen

Afgelopen zaterdag was het Kracht van Krimpen Festival. 

Daar presenteerden dozijnen organisaties wat ze doen voor onze gemeenschap. De zonnebloem, de buurtbemiddeling, de KrimpenWijzer, de ehbo, de buurtzorg, enzovoorts, en-zo-voorts. 

Letterlijk: te veel om op te noemen. 
De kracht van de gemeenschap zit in de honderden vrijwilligers die overal in Krimpen hun beste beentje voor zetten. 

Op allerlei momenten met medewerking van de gemeente, maar meestal gewoon zelf. 

Echt schitterend. 

Bij de opening van het festival mocht ik vertellen over het succes van de reanimatie-cursussen. ♥️ Van 60 naar 170+ geslaagde cursisten in minder dan 1 jaar tijd! Op naar de 300. Wie op 1 december 2017 ingeschreven staat bij HartVeiligWonen loot automatisch mee voor een origineel kampioensshirt van Feyenoord, met handtekeningen van de selectie! 

En we hoeven ook nog maar 12 AED-buitenkasten en Krimpen is geheel voorzien van 6-minuten zones. 

Alles door grote inzet uit de samenleving, zoals sponsoring door de Lions, QuaWonen, enzovoorts. 

De gemeente coördineert wel, maar de energie komt uit het dorp. 

Dat is heel bijzonder. 

En dat bent u!

Martijn Vroom

Burgemeester 

Standaard

Column: Streekfonds Krimpenerwaard gefeliciteerd !

Om de leefbaarheid hoog te houden, en de cultuur-historie in ere, is vijf jaar geleden het Streekfonds Krimpenerwaard opgericht. Een mooi initiatief. Met financiele hulp staan ze kleine projecten bij, die passen bij deze doelen. Er is ook in Krimpen aan den IJssel heel wat te vinden dat van cultuur-historische waarde is.

U kent de nieuwe website van de heren Koolmees en Mourik wel, neem ik aan, (http://www.krimpeninbeeld.nl) met de duizenden oude foto’s.

Maar in Krimpen staat ook hét Streek museum van de Krimpenerwaard.

En het oudste deltawerk van Nederland.

In Krimpen staat al 55 jaar een Molukse wijk, waar inmiddels de 5e generatie Molukse Krimpenaren opgroeit.

Krimpen heeft behalve een prachtige Heemtuin ook een stratenplan dat de eeuwenoude sloten en vaarten volgt.

Dingen die zichtbare invloed hebben op de gemeenschap. 

Voor de toekomst wens ik het Streekfonds toe dat de inwoners van de Krimpenerwaard, ook al zijn ze verspreid over een dozijn woonkernen, elkaar steeds meer opzoeken.

Opzoeken om samen aan de slag te gaan. We delen een polder, een prachtige waard.

Laten we de oude en recente geschiedenis meedragen naar de toekomst.

Van de prachtige weidevogels tot de schepen die bij eeuwenoude familiebedrijven van de helling gaan: wij zijn de Krimpenerwaard!

 
Martijn Vroom

Burgemeester

 

Standaard

Column: Mopperen

Regelmatig kom ik bij mensen langs.
Bij ondernemers, als snuffelstage, of bij een school, om kennis te maken. Bij willekeurige mensen, die gebruik maken van mijn uitnodiging. Bij mensen die zoveel jaar getrouwd zijn. Of 95 of 100 worden.

Dan hebben we het over hun beeld van ons dorp.

Over hun leven in Krimpen.

Mooie ontmoetingen zijn het.

Het gaat vaak over mooie herinneringen en dingen waar Krimpenaren trots op zijn.

Over zorgen, zoals de drugshandel en het drugsgebruik door Krimpense jongeren.

Over de bereikbaarheid.

Maar vrijwel alle gesprekken gaan ook over het gemopper van en door anderen.

En dat herken ik ook wel.

In Krimpen mopperen mensen veel.

Op van alles.

Het is vaak niet goed óf het deugt niet.

Best vaak wordt er gemopperd over de gemeente, of de politie, of de buren. Maar ook best vaak vertellen we het níet eerst aan de gemeente, de politie of de buren. Mopperen we er over tegen elkaar. We werken hard, met z’n allen. We mopperen ook hard.

Waar: een zucht geeft lucht aan een hart vol smart.

Ook waar: mopperen maakt zuur.

Laten we soms, voordat we in een mopperrondje vast komen te zitten, even de gemeente sms’en, de politie bellen of aanbellen bij de buren.

Zou zomaar een hoop kunnen schelen.

Zou zomaar iets kunnen oplossen!
Probeer het eens.

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Verkeersregelaars

 Leuk, zo’n avondvierdaagse. Hulde, aan de mensen die het organiseren, hulde aan de ehbo. Hulde aan wijkagent Andre. Leve de ouders en leerkrachten die meedoen. Geweldig ook, al die kinderen die hun beste beentje voor zetten.

Maar de groep die ik speciaal wil noemen zijn de verkeersregelaars. Bij een evenement, en zeker bij een avondvierdaagse, zijn ze noodzakelijk. Verkeer moet uitwijken of even stoppen als men moet oversteken. Het feest kan niet doorgaan zonder deze mensen in geel/oranje. In sommige gemeenten is er dit jaar geen avondvierdaagse, want er waren niet voldoende verkeersregelaars beschikbaar.

Nogmaals: HET KAN DUS NIET DOORGAAN ZONDER DE INZET VAN DEZE MENSEN. 

En wat gebeurt er? Brommers die een stopteken negeren en doorrijden. 
Automobilisten die vloekend en tierend gewoon doorrijden. 

Fietsers die weigeren te stoppen. 

Ouders, die driftig doorstappen als ze van de verkeersregelaar even moeten wachten op kruisende auto’s. 

Verbijsterend. 

Doe alsjeblieft normaal zeg. 

Werkelijk. 

Een stel vrijwilligers die in weer en wind voor ons allemaal klaar staan. 

En dan zó lomp met ze om gaan..??

Nee, u doet dat niet. 

Uw kind ook niet. 

Maar het gebeurt heel veel te vaak. 

Dus wie doet zoiets dan wél…??
Martijn Vroom

Burgemeester 

Standaard

Column – districten voor de gemeenteraad ?

Maart 2018 hebben we weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan weten we welke 21 raadsleden voor 4 jaar Krimpen gaan vertegenwoordigen en besturen. 

Politici worden gekozen via hun politieke partij. Je wordt lid en komt op een lijst, je partij levert die lijst in en dan mogen de kiezers bij de verkiezingen een rondje rood kleuren op een groot vel waar alle lijsten op staan.
In heel Krimpen mag je stemmen op iedereen die op een van die lijsten staat. 

Woon je in Oud-Krimpen, stem je op iemand uit de Schildersbuurt? 

Kan. 

Woon je aan de Lepelaarsingel en stem je op iemand van de Olympiade? 

Kan. 

En zo voorts.

Maar door dit systeem kan het dus gebeuren dat uit uw buurt niemand in de gemeenteraad zit. Niet per se erg, want iedereen vertegenwoordigt iedereen. Alle raadsleden zijn samen één geheel. 

Ja. Maar toch.

In de USA kennen ze vaak een gemengd systeem. Van de 21 raadsleden worden er 11 gekozen zoals bij ons. Met lijsten. En 10 worden gekozen in 10 districten. Krimpen opdelen in 10 stukjes, zodat die 10 stukjes (‘wijken’) allemaal minimaal 1 raadslid als directe vertegenwoordiger hebben. Die onderhoudt dan ook speciaal de contacten met die wijk.

Is de band een stuk directer, tussen vertegenwoordiger en wijk.

Zou dat niet het proberen waard zijn?
Martijn Vroom

burgemeester

Standaard

De kindergemeenteraad vergadert! (column)

U weet wel van de kindergemeenteraad in Krimpen. Van elke school die meedoet zijn twee kinderen afgevaardigd.
Volgende week is de jaarlijkse dag waarop ze naar het gemeentehuis komen.

Dit jaar is het thema ‘duurzaamheid’. De scholen hebben plannen ingediend waarover de kinderen zich die dag gaan buigen.

Er is budget om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. 

De kindergemeenteraad heeft ook representatieve taken. 

Zo hebben ze een belangrijke rol bij de dodenherdenking op 4 mei, met onder andere het leggen van een krans.

Ook waren ze aanwezig bij de ontvangst van de koning en koningin bij hun geweldige streekbezoek.

 Alle groepen 7 zijn uitgenodigd om op het raadhuis mee te doen met ‘DemocraCity’.

Dat is een spelvorm waarbij het hele politieke proces in 1 dag wordt samengevat.

Een leerzame manier om te ervaren hoe lastig sommige politiek-bestuurlijke dillemma’s zijn.

Niet in de laatste plaats het probleem van de grenzen aan je budget.

Alle groepen 8 zijn vervolgens uitgenodigd om leerlingen af te vaardigen naar de kindergemeenteraad, dus die hebben zich het jaar ervoor via ‘DemocraCity’ kunnen voorbereiden.

Een plan maken is leuk, maar het moet natuurlijk wel uitgevoerd worden.

Dus binnenkort openen we het plan van de eerste kindergemeenteraad officieel: de graffiti-muur!

Martijn Vroom

burgemeester

 

Standaard

huldiging Giovanni van Bronckhorst 22 mei 2017

Op maandag 22 mei wordt Krimpenaar Giovanni van Bronckhorst gehuldigd omdat hij landskampioen is geworden met Feyenoord.

Het gemeentebestuur is trots op deze sportieve inwoner die een grote bijdrage heeft geleverd aan deze sportprestatie. De huldiging vindt plaats op het bordes voor het raadhuis van 16.30 tot 17.00 uur.

Wilt u komen kijken? Kom dan als het mogelijk is op de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Parkeren is beperkt mogelijk op het Raadhuisplein. Komt u toch met de auto, dan adviseren we u om te parkeren op het evenemententerrein bij De Tuyter.

Sluiting raadhuis voor publiek
Vanwege de huldiging van Giovanni van Bronckhorst is het raadhuis op 22 mei vanaf 16.00 tot 18.00 uur gesloten voor publiek.

Wegafsluitingen
Om de veiligheid van bezoekers te garanderen, geldt er een wegafsluiting en een parkeerverbod op het Raadshuisplein op maandag 22 mei. Het gaat om het weggedeelte tussen de Weteringsingel en het Raadhuisplein (vanaf oude postkantoor tot Supermarkt Dirk én het gedeelte voor de raadzaal tot aan de fietsbrug langs de Rabobank). Op maandag 22 mei is het bovengenoemde gedeelte van het Raadhuisplein van 15.30 uur tot 18.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook geldt op 22 mei op dit weggedeelte een parkeerverbod van 12.00 tot 18.00 uur.

Standaard