Column: algemeen beeld van Krimpen

Toen ik uw burgemeester werd ben ik aan de slag gegaan om een zo compleet mogelijk beeld van Krimpen te krijgen. Door het voeren van vele gesprekken in het dorp – u weet wel, m’n “brieven op willekeurige adressen”, stages bij ondernemers, huisbezoeken bij veteranen en x-jarig gehuwden, enzovoorts. Ook op m’n spreekuur hoor ik veel.

Al snel kwam ik er achter dat er geen regulier overleg met de kerken plaatsvond vanuit het gemeentebestuur. Wel via de lijn van de armenzorg, de diaconie. Daar zijn de lijntjes sterk en worden mensen geholpen zonder onderscheid des persoons. Daarenboven heb ik dus een regulier overleg opgezet met de voorgangers. Niet om het over ‘de kerk’ te hebben, maar om het gesprek te kunnen voeren over hun beeld van de Krimpense gemeenschap. Van een flink deel daarvan zijn zij immers de voorgangers, de herders.

Vorig jaar hebben we besloten om die gesprekken voortaan als hele College van burgemeester en wethouders te voeren. Ben ik blij mee.

En vervolgens doen we dat nu ook met ‘de huisartsen’. Niet alleen over medische dingen, maar juist ook hun algemene beeld van Krimpen. Zeer waardevol en uitermate boeiend! Benieuwd met welke ‘groepen’ we zulke gesprekken nog meer kunnen voeren…

Martijn Vroom

Burgemeester

 

Advertenties
Standaard

Column: helden en medailles

Als je je jarenlang inzet voor de samenleving, krijg je soms een Koninklijke Onderscheiding. De criteria daarvoor zijn een paar jaar terug behoorlijk aangescherpt, maar toch krijgen elk jaar duizenden mensen een ‘lintje’. Daaronder natuurlijk ook raads- en statenleden die 12 jaar in de gemeenteraad of Provinciale Staten hebben gezeten.

Als je je uitzonderlijk verdienstelijk maakt op een specifiek vlak, de wetenschap bijvoorbeeld, of kunst, dan kun je voorgedragen worden voor een medaille van de Nederlandse Leeuw. Als het meer algemeen is, inzet voor de samenleving, dan is het de orde van Oranje-Nassau. Mocht u trouwens denken: ik ken iemand die dat verdient….vraag het aan! Het is niet héél ingewikkeld.

Maar medailles zijn toch (ook) voor ‘echte’ helden? Soldaten die heldhaftig zijn hebben hun eigen medailles. Denk aan Marco Kroon, of verzetshelden. Maar ‘gewone mensen’ die een heldendaad verrichten, kunnen een Carnegie Helden Medaille krijgen. Deze week mag ik er daar voor het eerst twee van uitreiken. Heel bijzonder !

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: stom, balen en spijtig

Vorige week deed ik iets stoms.

Op m’n Facebook zette ik een bericht, waarover een enorme storm van kritiek losbarstte. Hoewel ik iets heel anders met dit bericht bedoelde, maakt dat niet meer uit. Wat ik deed was fout en het is enorm balen dat het zo mis is gegaan. Balen voor mij, voor Krimpen en zeker ook voor de mensen die zich gekwetst en beledigd voelen door dat bericht.

Op geen enkele manier wilde of wil ik de mensen die op Forum voor Democratie hebben gestemd uitschelden voor nazi of fascist. Niet alleen wilde ik dat niet doen, ik denk ook echt niet dat ze dat zijn.

Zeer spijtig dus, dat die indruk is ontstaan. 

Als herstel heb ik, in afstemming met de fractievoorzitters, me voorgenomen om dorpsgesprekken te gaan organiseren. Daarbij nodig ik iedere Krimpenaar uit voor een gesprek. Niet per se in het raadhuis, maar ook op andere plekken in het dorp. Dan kan ik ook in persoon uitleggen wat hierboven ook al staat. Ik kom daar snel op terug. Hopelijk kunnen we dan daarmee en daarna samen verder werken aan ons mooie Krimpen aan den IJssel.

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: met de kindergemeenteraad naar de LOK

In Krimpen aan den IJssel hebben we sinds jaar en dag de LOK. De meeste mensen hebben er ooit wel ergens iets van gehoord. De LOK, dat is de Lokale Omroep Krimpen.

En op de lokale radio heeft meester Dick een eigen programma. Op donderdag avond. Sinds kort, overigens, mag ik daar mijn (deze dus) column voorlezen.

In Krimpen hebben we sinds jaren een kindergemeenteraad. Eerst bedoeld om de kinderen van groep acht meer bekend te maken met het proces van besluitvorming in een democratie.

Maar meer en meer wordt de kindergemeenteraad betrokken bij belangrijke dingen in Krimpen. Op 4 mei, bij de aubade, bij de nieuwjaarsreceptie, om maar wat ceremoniele momenten te noemen.

Maar ook bij beleidsvoorbereiding, als het bijvoorbeeld over huiselijk geweld gaat, of speelplekken. Dan worden ze ‘gehoord’ en actief betrokken bij het conceptbeleid.

Zelf komen ze ook steeds vaker met eigen initiatieven. Elke keer weer ben ik onder de indruk van hun grondige voorbereiding: beeldmateriaal, naspeurwerk in andere gemeenten… top!

Komende donderdag begint, op hun initiatief, hun eigen rubriek op de LOK. Bij meester Dick.

Luistert u ook? De LOK is in de ether te vinden, op de kabel en op internet!

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: de Regelrechter

Niet alleen ons politieke systeem is al eeuwen oud en al die tijd grotendeels hetzelfde gebleven. Ook het systeem van de rechtspraak gaat al even mee…
Bij de rechtbank Rotterdam doen ze een pilot van de Regelrechter waarbij inwoners en bedrijven snel hun geschil aan de rechter kunnen voorleggen. Eerst probeert men met een goed gesprek om tot een regeling te komen en pas als het nodig is, beslist de rechter wat er moet gebeuren. Partijen kunnen in de procedure zelf het woord voeren en zij hebben daarvoor dus geen advocaat nodig.
Uiteraard mag dat wel.
Beide kanten leggen de rechter zelf uit wat er aan de hand is en wat er naar hun mening zou moeten gebeuren. Partijen kunnen genoeg hebben aan een advies of een regeling. Als het nodig is kan de rechter ook uitspraak doen. Partijen hoeven geen kennis van wet en regels te hebben.
De rechter zorgt ervoor dat die op correcte wijze worden toegepast. Het gaat erom dat de waarheid op tafel komt en dat het proces eerlijk verloopt. Meestal in het gerechtsgebouw, maar als nodig ook op locatie. Dat wordt van tevoren met partijen besproken.
Deze week krijgen we als burgemeesters een presentie hierover. 
Iets nieuws, maar het klinkt best logisch, niet?
Martijn Vroom
Burgemeester 
Standaard

Column: draaginsigne gewonden

Komende week mag ik – voor mij voor het eerst – het ‘Draaginsigne Gewonden’ uitreiken. Dat is een officiële ‘onderscheiding’ van het Ministerie van Defensie. Het is een zichtbaar teken van respect voor en dank aan de militairen die tijdens oorlogen of vredesmissies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt. Sinds 1990 is het draaginsigne aan ruim 5.000 veteranen toegekend. Dat is minder dan 1% van het aantal militairen dat Nederland sinds 1940 onder oorlogsomstandigheden heeft ingezet.

Dat is nogal wat.

Wat mij goed doet, is dat het niet alleen uitgereikt wordt aan militairen die fysiek gewond zijn geraakt. Het is ook bedoeld voor de mannen en vrouwen die met een mentale verwonding terugkwamen. Of er soms pas na jaren (soms zelfs decennia!) achter kwamen dat ze inderdaad beschadigd uit de strijd gekomen zijn.

Gewoon doorgaan, gewoon je werk doen, veelgehoorde opmerkingen. Maar de omstandigheden van militairen op uitzending zijn nooit normaal. Als je er zelf geen ervaring mee hebt is het nauwelijks voor te stellen hoe dat moet zijn geweest.

Het zilveren, kruisvormige draaginsigne bestaat uit een horizontale balk met de Latijnse spreuk “vulneratus nec victus”. Dat betekent: ‘gewond, maar niet verslagen’.

Met respect uitgereikt, in dankbaarheid voor onze vrijheid.

 

Martijn Vroom

Burgemeester

 

 

 

Standaard

Column: politievrijwilligers en Ed

Ooit opgericht als reservepolitie net na de Tweede Wereldoorlog, zijn de politievrijwilligers inmiddels onmisbaar in het politie-stelsel zoals we dat in Nederland kennen.

In Krimpen lopen heel wat vrijwilligers rond, bij de politie. Of beter gezegd, in ons basisteam. Dat is dus ook Capelle en een stuk van Rotterdam-Oost. Er zitten mensen van alle leeftijden tussen, die vrijwilligerswerk belangrijk vinden en dan bij de politie dat invulling geven. Iemand die op een bureau verderop in de politie-eenheid de ene functie heeft en als vrijwilliger een heel andere politietaak uitvoert. Maar ook een aantal gepensioneerde heren die superveel ervaring hebben als politie-vrijwilliger en dat combineren met de ervaring en wijsheid die ze hebben opgedaan in hun ‘burgerbaan’.

Afgelopen week werd op het ‘jaarlijkse feestje’ voor de politievrijwilligers van eenheid Rotterdam de politie-vrijwilliger van het jaar gekozen. Het werd Ed.

Ed is al 45 jaar vrijwilliger bij de politie, heeft daarnaast altijd mooi werk gehad op een heel ander terrein. Hij is actief in en om Krimpen, speciaal ook op het gebied van verkeer en veiligheid. We mogen dankbaar zijn voor onze vrijwilligers en zeker ook op onze vrijwilligers bij de politie.

Je kunt vrijwilliger zijn in uniform, maar ook als gastvrouw of in een andere functie.

Genoeg te doen!

 

Martijn Vroom

Burgemeester

 

 

 

Standaard