Eindrapportage informateur te Woerden

Gepresenteerd op 18 april 2018

Geachte onderhandelaars,

Dinsdag 27 maart heeft u besloten mij aan te stellen tot informateur, met als opdracht:

Verken de mogelijkheden die partijen geschikt achten voor het vormen van een solide meerderheidscoalitie:

a. die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen;

b. die met een heldere, gezamenlijke visie, daadkrachtig kan werken aan de opgaven voor de gemeente Woerden in de komende jaren;

c. die een stabiel en herkenbaar College kan vormen voor de komende vier jaren.

 

Twee gesprekken in eerste ronde

Vervolgens ben ik donderdag 29 maart begonnen met het voeren van gesprekken met alle onderhandelende partijen. Iedere partij sprak ik twee keer. Uit deze gesprekken kwam mijn tussenadvies naar voren, zoals u vorige week dinsdag 10 april van mij hebt ontvangen. Dat advies luidde dat ik voldoende signalen had ontvangen om te denken dat een tussenstap noodzakelijk zou zijn. Mijn advies op dat moment was onder meer om te bezien of het CDA, de VVD en de CU-SGP nader tot elkaar konden komen.

De gesprekken

Voor het vervolg van het proces wil ik graag hier nogmaals opmerken dat ik in alle gesprekken, tot en met gisteravond, bij alle gesprekspartners een zeer consistente lijn heb ervaren. Dat biedt vertrouwen, want dat geeft mij aan dat alle partijen echt zichzelf hebben willen laten zien. In alle gesprekken heb ik van alle partijen mooie dingen, plannen, ideeën gehoord waar de gehele gemeenteraad (en daarmee de gemeenschap van Woerden) iets mee zou kunnen en/of moeten. Het zou de nieuwe coalitie dan ook sieren als ze voor de inbreng van die ideeën, ondanks de politieke verschillen, ruimte laat in het komende proces en de komende jaren.

Breuk met de VVD

Dit gesprek heeft geleid tot nog twee gesprekken, waarna afgelopen zaterdag de gezamenlijke conclusie getrokken is dat deze drie partijen niet de basis van de nieuwe coalitie zouden gaan vormen. Iedereen die suggereert of schrijft dat deze breuk te wijten is aan inhoudelijke zaken, of de financiële plannen van bijvoorbeeld de VVD, spreekt onwaarheid. Zoals te lezen valt en te vernemen viel bij mijn toelichting is dat niet de reden. Het is dan ook zeer spijtig dat in de media de indruk gewekt is dat de inhoudelijke visie van de VVD op financiën een rol heeft gespeeld in mijn nadere advies. Het citaat in het dagblad, waarin zulks mij in de mond wordt gelegd, is misplaatst. Het betreft een antwoord op een andere vraag, die niet over de VVD ging. Voor het overige verwijs ik naar de tekst van eerdere verklaringen.

Verdere gesprekken

Reeds gepland waren de gesprekken om een vierde partij te zoeken. Nadat de VVD afviel en er dus een derde en vierde partij gezocht moesten worden zijn de onderhandelaars van CDA en CU-SGP in gesprek gegaan met de onderhandelaars van de partijen LijstvanderDoes, D66, Progressief Woerden en STERK Woerden. Op alfabetische volgorde ingedeeld.

In elk van deze gesprekken hebben steeds drie partijen (CDA, CU-SGP en een derde partij) met elkaar van gedachten gewisseld op thema’s die een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van een nieuwe coalitie. Ik benadruk daarbij dat er sprake was van een gesprek tussen drie partijen waarbij alle onderhandelaars, niet alleen die van het CDA en de CU-SGP, gespreksonderwerpen aandroegen. Het waren gesprekken, geen overhoringen.

Besproken zaken

Daarbij ging het om bespreking van elkaars visie op belangrijke onderwerpen als de financiële taakstelling in relatie tot lastig te nemen maatregelen, de gewenste bestuurscultuur en een aantal inhoudelijke thema’s. Verder is gesproken over eventuele onderlinge pijnpunten. Ten slotte hebben CDA en CU-SGP aan de onderhandelaars van LijstvanderDoes, D66, Progressief Woerden en STERK Woerden gevraagd met welke vierde partij zij op basis van deze thema’s verwachten om samen met CDA en CU-SGP een stabiele coalitie en een robuust college te kunnen vormen.

Constatering

Op basis van deze gesprekken, alsmede een nader gesprek met CU-SGP en CDA, heb ik geconstateerd dat een coalitie van CDA, CU-SGP, D66 en LijstvanderDoes het meest voor de hand ligt. Niet alleen lijken inhoudelijke verschillen tussen de vier partijen overbrugbaar, ook hebben deze vier partijen aangegeven er vol vertrouwen in te hebben met elkaar een stabiele coalitie te kunnen vormen. Tot slot bieden de gedeelde ideeën over het waarborgen van herkenbaarheid goede bodem voor samenwerking.

Advies van de informateur

Uitgaande van de opdracht die u mij heeft gegeven is dat dan ook mijn advies.

Afgaande op de gevoerde gesprekken en bovenstaande conclusie, adviseer ik de onderhandelaars van CDA, LijstvanderDoes, CU-SGP en D66 met elkaar het formatieproces te starten en toe te werken naar een formatieakkoord.

Martijn Vroom

Informateur te Woerden

 

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s