Column: De brug weer open

Kom je terug van vakantie, is je goede humeur gelijk weer weg. Je vervalt direct weer in het gemopper op die openstaande brug. File vanaf de rotonde, er moet weer zo’n luxe zeiljacht door. Brug omhoog, wéér dat wachten.
Het is natuurlijk irritant, vooral voor mensen die moeten werken. 

Een containerschip met 20 containers helpt tenminste files voorkomen. 

Denk je eens in, elke container op een aparte vrachtwagen… 

Dus daar mopperen we niet over.
Maar die vakantiegangers met zo’n boot waarvan de mast alleen stijf omhoog kan staan, kunnen die niet om varen? Of wachten, tot ’s avonds of heel vroeg in de ochtend?

Er wordt door ons voor (tegen?) gelobby’d, zeker. Maar wist u dat er maar 5x per dag een opening is voor een of meerdere luxe boten? 

En niet in de spits (zeggen ze).

En wist u, dat elke keer als er een fietser, brommer of auto nog éven een knipperend licht negeert, er elke dag meer dan 15% meer wachttijd optreedt? Dus meer dan 1/7e van alle filetijd wordt veroorzaakt door mensen die niet kunnen wachten op rood licht? Gaan we met de politie werk van maken. Dan weet u (o nee, dan weet uw BUURMAN) dat vast.

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Eigen ideeën

Andere vormen van democratie zijn ‘in’.

Iedere politicus is bezig met nadenken over het politieke systeem waar we in ‘wonen’. Ons systeem van een parlement van twee kamers, een provinciale raad en een gemeenteraad.

Dit alles onder toeziend oog van de voorzitter van de regering, de koning.

En de Commissaris van de koning.

En de burgemeester.

In de provincie en de gemeente mag u elke 4 jaar kiezen wie er over gaan. Volgend jaar mag u weer: nadat u alle verkiezingsprogramma’s hebt gelezen weet u perfect welke politieke partij het beste bij uw idealen past.

En die partij krijgt uw stem.

En de partijen die een meerderheid hebben (minstens 11 raadszetels) vormen een dagelijks bestuur. Die ‘coalitie’ maakt afspraken voor de komende 4 jaar.

Dat doen ze op basis van hun verkiezingsprogramma’s, want daar hebt u ze op gekozen.

Maar dan heb je dus plannen voor – bijvoorbeeld – november 2021 vastgelegd in maart 2018. En de wereld staat niet stil.

Sterker nog, de halve wereld van Krimpen aan den IJssel zit niet in die programma’s. Die zijn namelijk niet mega-dik.

Dus als u op een gegeven moment een goed idee heeft, of sowieso een idee, dan mag u langskomen.

U mag naar een raadslid toestappen, of een wethouder.

Of naar mij.

Maar als u geen gehoor krijgt, of liever de hele gemeenteraad mee wilt nemen in uw idee, dan komt u naar een vergadering.

Het staat iedere inwoner vrij om een plan te vertellen. De vorm is betrekkelijk vrij, spreektijd kan gemaximeerd zijn, maar toegang heeft u altijd.

Er waren onlangs twee initiatieven om iets voor het buitenspelen met honden te doen. En iemand die wat wilde met zitbankjes langs wandelroutes.

Om maar wat te noemen.

Leuk he?

En er wordt echt nog wat mee gedaan ook!

Martijn Vroom
Burgemeester.

Standaard

Column: Het is maar goed dat wij de baas zijn.

Je zal maar een nijlgans zijn. 

Of een zwaan. 

Of een Amerikaans rivierkreeftje. 

Of een ekster. 

Of een kraai. 

Of een kauw. 

Of een stadsduif. 

Dan hebben we last van je. 

Na twee (duizend) keer vriendelijk vragen,

Na twee (duizend) keer ‘kssssst’ roepen,

Na twee (duizend) keer boos de hond er op af sturen,

Na twee (duizend) keer uitgebreid mopperen op de gemeente omdat ze er weer eens niks aan doen,

Is het nu klaar. 
Klaar met de poep,

Klaar met de herrie,

Gewoon: klaar mee. 

Alle overlastgevende dieren moeten weg. 
Terecht, want ze geven overlast. 
En met weg bedoelen we niet ‘deporteren’ of ‘onder brengen in een asiel’,

Met ‘weg’ bedoelen we dood. 

Wie vraagt om een ‘plan om de overlast van exoten aan te pakken’,
Vraagt om spoedige opruiming van al die overlast. 

Terecht, meen ik, want overlast. 

Het betekent wel: doodmaken. 
Dus dan is het maar goed dat niet de dieren, 

maar wij de baas zijn. 

Martijn Vroom

Burgemeester 

Standaard

Nastreven van geluk

Moet je gelukkig zijn?
Er is een gigantische commerciële handel in het antwoord op die vraag. 

Magazines, dure cursussen, allerlei meditaties en levensbeschouwingen, kies maar uit. Je mag het – letterlijk – zelf weten. Hartelijk succes gewenst. En als je niet gelukkig bent, heb je nog niet voldoende gelezen en gedaan wat je aangesmeerd wordt. Want gelukkig moet je zijn, en anders wel worden. 

Ik denk niet dat “gelukkig zijn” het hoogste is wat een mens kan bereiken. Doen waar je goed in bent, en dat af en toe ook doen voor iemand die dat nodig heeft. Doen waarvan je weet en ziet dat het moet gebeuren. Dat leidt eerder tot tevredenheid dan tot geluk. En dan nog. Zowel de staat van geluk als de staat van tevredenheid zijn tijdelijk, vluchtig en daarmee nooit afdoende. 

Dus hebben we een hoop energie nodig. 

Ik wens u een goede zomer toe.

Even opladen voordat het leven zich weer in alle hectiek aandient. 

Ook dat leidt tot een goed gevoel, lijkt me. 

Veel rust, avontuur en / of plezier, als ik het zo mag samenvatten! 

(En, o ja: als u nog weg gaat, geef inbrekers geen eerste keus wat uw mooie spulletjes betreft.)

Martijn Vroom

Burgemeester 

Standaard

Laatste ronde

Ergens is het deze week de laatste ronde. Maandag en donderdag bespreken de leden van de gemeenteraad de plannen voor 2018 met het college van burgemeester en wethouders. Natuurlijk volgen er nog vele vergaderingen, ook dit jaar nog. Maar donderdag, aan het einde van de vergadering, hebben de raadsleden gestemd over de plannen voor 2018. En daar zo hier en daar nog wat plannen aan toegevoegd. 

En besloten wat dat allemaal mag kosten.

In maart 2018 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Sommige raadsleden zullen nog een periode uw stem willen. Anderen gaan stoppen. In beide gevallen reden genoeg om de komende maanden extra inspanning te leveren om te laten zien dat ze het goed gedaan hebben..!

Mocht u weten wat de plannen zullen worden en welke plannen er vanuit de gemeenteraad nog bij komen. U kunt het allemaal live volgen. Ook na afloop, in het archief. Even kijken op de website van de gemeente, of van de lokale omroep (de LOK).
Erbij zijn kan natuurlijk ook, op het gemeentehuis. 

Donderdag beginnen we in de middag al, dus even het tijdstip controleren bij de gemeente. 

Leuk als u komt! 

We zijn voor u bezig.
Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

De Kracht van Krimpen

Afgelopen zaterdag was het Kracht van Krimpen Festival. 

Daar presenteerden dozijnen organisaties wat ze doen voor onze gemeenschap. De zonnebloem, de buurtbemiddeling, de KrimpenWijzer, de ehbo, de buurtzorg, enzovoorts, en-zo-voorts. 

Letterlijk: te veel om op te noemen. 
De kracht van de gemeenschap zit in de honderden vrijwilligers die overal in Krimpen hun beste beentje voor zetten. 

Op allerlei momenten met medewerking van de gemeente, maar meestal gewoon zelf. 

Echt schitterend. 

Bij de opening van het festival mocht ik vertellen over het succes van de reanimatie-cursussen. ♥️ Van 60 naar 170+ geslaagde cursisten in minder dan 1 jaar tijd! Op naar de 300. Wie op 1 december 2017 ingeschreven staat bij HartVeiligWonen loot automatisch mee voor een origineel kampioensshirt van Feyenoord, met handtekeningen van de selectie! 

En we hoeven ook nog maar 12 AED-buitenkasten en Krimpen is geheel voorzien van 6-minuten zones. 

Alles door grote inzet uit de samenleving, zoals sponsoring door de Lions, QuaWonen, enzovoorts. 

De gemeente coördineert wel, maar de energie komt uit het dorp. 

Dat is heel bijzonder. 

En dat bent u!

Martijn Vroom

Burgemeester 

Standaard

Column: Streekfonds Krimpenerwaard gefeliciteerd !

Om de leefbaarheid hoog te houden, en de cultuur-historie in ere, is vijf jaar geleden het Streekfonds Krimpenerwaard opgericht. Een mooi initiatief. Met financiele hulp staan ze kleine projecten bij, die passen bij deze doelen. Er is ook in Krimpen aan den IJssel heel wat te vinden dat van cultuur-historische waarde is.

U kent de nieuwe website van de heren Koolmees en Mourik wel, neem ik aan, (http://www.krimpeninbeeld.nl) met de duizenden oude foto’s.

Maar in Krimpen staat ook hét Streek museum van de Krimpenerwaard.

En het oudste deltawerk van Nederland.

In Krimpen staat al 55 jaar een Molukse wijk, waar inmiddels de 5e generatie Molukse Krimpenaren opgroeit.

Krimpen heeft behalve een prachtige Heemtuin ook een stratenplan dat de eeuwenoude sloten en vaarten volgt.

Dingen die zichtbare invloed hebben op de gemeenschap. 

Voor de toekomst wens ik het Streekfonds toe dat de inwoners van de Krimpenerwaard, ook al zijn ze verspreid over een dozijn woonkernen, elkaar steeds meer opzoeken.

Opzoeken om samen aan de slag te gaan. We delen een polder, een prachtige waard.

Laten we de oude en recente geschiedenis meedragen naar de toekomst.

Van de prachtige weidevogels tot de schepen die bij eeuwenoude familiebedrijven van de helling gaan: wij zijn de Krimpenerwaard!

 
Martijn Vroom

Burgemeester

 

Standaard