Column: Veiligheidsreis

Afgelopen week ging ik met de Veiligheidsregio met de bus naar Antwerpen. Samen met een heleboel andere burgemeesters en ook met mensen van de haven, de omgevingsdienst, de politie en natuurlijk de veiligheidsregio.De busreis zelf gaf mooi gelegenheid om bij te praten met een aantal collega’s.

Over brandweerdingen, maar ook andere zaken. 

In Antwerpen werden we ontvangen en rondgeleid in het nieuwe gebouw van hun havenbedrijf, het Havenhuis. Het Havenhuis is ontworpen door de geweldige architect ZahaHadid en is een combinatie van het oude gebouw met een heel nieuw deel. Door je oogharen lijkt het een beetje op het Unilever gebouw: glas over oud. Prachtig!

Er werden presentaties gegeven hoe wij omgaan met de elektrificatie van de samenleving: over het blussen van ‘buurt-batterijen’ en elektrische auto’s. 

Maar ook hoorden we van de havenmeester van Antwerpen over het vastgelopen containerschip op de Schelde. En hoe ‘wij’ om zijn gegaan met de olielekkage en de zwanen in de Rotterdamse haven. 

Heel leerzaam, waarbij ook door beide burgemeester-voorzitters nadrukkelijk aangegeven werd dat de regio’s veel en meer moeten samenwerken. 

Dat kan op vele terreinen.

Samenwerken vraagt ook ontmoeting, dus die basis ligt er. 

Martijn Vroom

Burgemeester

 

Standaard

Column: een beetje beter

Afgelopen zaterdag mochten we in Krimpen een prachtig symposium organiseren over smart cities. Of beter gezegd: smart sustainable cities. In het Nederlands noemen we het slimme duurzame steden.

De vraag is: hoe kunnen we op basis van de juiste gegevens (data) sturen op duurzame doelstellingen, zoals de Verenigde Naties hebben afgesproken. Dat klinkt hoogdravend, en dat is het ook.

In Krimpen willen we hieraan graag meedoen, omdat we denken dat we – in samenwerking met andere gemeenten en organisaties – een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Natuurlijk moeten zulke abstracte woorden ook een keer concreet worden.

Wat hébben we er als Krimpen en Krimpenaren aan? In de begroting en de jaarplannen voor 2020 is ruimte en geld opgenomen om handen en voeten te geven aan de smart sustainable citiesstrategie op het terrein van duurzaamheid, mobiliteit en hopelijk ook het sociale domein.

Op social media vroeg iemand me of er geen betere term te vinden is voor smart city, omdat het lijkt alsof wij anderen minder slim vinden. Dit vind ik een terecht punt. De suggestie was dan ook om het innovatieve steden’ te noemen. Internationaal zal dat wellicht minder snel aanslaan, omdat het VN-programma waar wij – als eerste Nederlandse gemeente – bij zitten nu eenmaal smartheet.

Maar aangezien woorden werkelijkheid scheppen: innovatief Krimpen!

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: De honderd van Krimpen?

Een Amerikaanse vriend – oud-studiegenoot – stuurde me een bericht uit een lokaal krantje aldaar. Vanuit de sport is het initiatief genomen om het vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschappen te stimuleren. De NFL, de meest commerciële, grootste sportorganisatie van de VS, heeft het voortouw genomen in de zoektocht naar honderd miljoen minuten vrijwilligerswerk in het hele land. Met als doel om het land, de stad, de gemeenschap voor honderd jaar te veranderen. Lekker Amerikaans natuurlijk, maar de impact die het moet hebben moet decennia lang voelbaar zijn.

Mensen die bereid zijn om honderd minuten vrijwilligerswerk te doen. Daar hebben we er heel wat van in Krimpen. Zeker als je het op de schaal van een jaar ziet. Mantelzorgers, voetbaltrainers, vuiloprapers, belbussers, noem maar op. Toch doet een heel groot deel van de Krimpenaren geen vrijwilligerswerk.

Mocht u daar bij horen, bij die groep, overweeg het eens. Laten we eens proberen om met elkaar allemaal honderd minuten vrijwilligerswerk per jaar te doen. Dan komen we uit op minstens 30.000 keer honderd minuten (ja, ik weet dat er mensen zijn die 1.000 minuten of meer doen).

Dat zou wat zijn met elkaar Krimpen nog mooier en menselijker maken.

KrimpenWijzer heeft aardig wat vrijwilligerswerk klaarliggen.

Doet u mee?

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Lezen en schrijven

Komende donderdag is er een bijzondere bijeenkomst in De Tuyter. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt naar Krimpen. Deze week is het de week van de alfabetisering, om speciaal aandacht te geven aan de strijd tegen laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid is niet voldoende kunnen lezen en, of schrijven om jezelf te kunnen redden. Te redden in onze ingewikkelde maatschappij.

In Krimpen aan den IJssel hebben we al sinds jaar en dag veel meer mensen die laaggeletterd zijn, dan de buurgemeenten. Op de een of andere manier ‘scoren’ we bijna 40% slechter dan de regio. Maar liefst 1 op de 7 Krimpenaren (!!) is laaggeletterd. Vandaar dat we actief meedoen aan projecten die hier iets tegen doen.

Sinds de afgelopen verkiezingen hebben we ook een speciale wethouder ‘laaggeletterdheid’, die ook wethouder armoede, werk en sociale dienst is. Want er is een direct verband tussen armoede, schulden en laaggeletterdheid. En dat zijn alle drie zaken die wij willen bestrijden door Krimpenaren te helpen.

Donderdag wordt bijzonder. Zo komen er mensen die op latere leeftijd hebben leren lezen en schrijven. Dat vind ik superknap. U bent – ook als u ‘gewoon’ kunt lezen en schrijven – zeer welkom. In DeTuyter staat vanaf 18.30 uur de koffie klaar!

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: Burgemeesters oplopen

Het werk is weer begonnen.

De afgelopen weken was het een beetje aanlopen, hier en daar een overleg of een bezoek, maar vanaf deze week is het gewoon weer druk. En druk betekent dan vooral vol. De dagen van de burgemeester zijn gevuld met heel wat mooie, leuke en interessante vergaderingen, overleggen en ontmoetingen.

Afgelopen maandag mocht ik als secretaris van de burgemeesters van Zuid-Hollandse gemeenten een middag organiseren over ‘de gekozen burgemeester en het Openbaar Ministerie’. Zoals bekend is de gekozen burgemeester een actueel thema. Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd in de persoon van een lid van het College van Procureurs-generaal, dacht met ons na over de kwestie. En dan met name over de vraag of het OM op dezelfde manier gevoelige zaken en informatie gaat delen met gekozen (en daarmee politieke!) burgemeesters, als dat nu gebeurt met kroonbenoemde burgemeesters.

Interessante discussie. Conclusies zijn niet getrokken, maar krijgen wel een plek in de uitwerking van het toekomstige stelsel van de gekozen burgemeester. Woensdag mag ik vervolgens naar een symposium over demonstratierecht. Over pro- en anti-zwarte pietdemonstraties bijvoorbeeld. Heel fascinerend, al ben ik wel blij dat we in Krimpen nog niet met zulke heftige demonstraties te maken hebben gehad.

Martijn Vroom

burgemeester

 

 

 

 

 

 

Standaard

Column: Uit fietsen

Afgelopen zaterdag gingen we een avondje naar de stad. Rotterdam, uiteraard. Wat ik al jaren onwijs jammer vind is dat de waterbus ’s avonds al vroeg niet meer vaart. Want wat is er feestelijker dan – zeker met dit mooie weer! – heen en weer met de waterbus van Krimpen naar de Erasmusbrug en dan midden in die mooie stad aan land gaan!

Maar goed, gelukkig mag de fiets gratis mee. Af en toe lastig, zeker in de spits of met een toeristenlading aan fietsen op het achterdek, maar het paste. Dus wij met de fiets op de waterbus naar Rotterdam, zodat we ’s avonds terug konden fietsen.

Goed te doen, vanaf het Schouwburgplein is het nog geen veertig minuten fietsen naar huis. Oké, wij wonen gunstig: brug over, links-rechts en thuis. Verderop in Krimpen zal het wat langer doorfietsen zijn. Maar goed te doen, zeker met 18 graden om 22:00 uur.

Wat niet helemaal ingepland was, was dat m’n fietsband, die er al een jaar of acht op zit, het ergens in het Rivium begaf. Een grote scheur. En dan is het nog best een eind om naar huis te lopen: bijna drie kwartier.

Toch ga ik volgende keer gewoon weer naar de stad met de fiets. Leve de fietsenmaker.

Martijn Vroom

Burgemeester

Standaard

Column: een boom in Tirana

Een paar maanden geleden was ik als spreker te gast bij de Verenigde Naties in Geneve. Een andere spreker was de burgemeester van Tirana, de hoofdstad van Albanië. Tirana is een snelgroeiende stad, de helft van de inwoners van het hele land woont er inmiddels, al is de officiele telling dat 1 op de 6 Albanezen in de hoofdstad woont. Dat geeft direct weer dat ze een probleem hebben: geen idee wie precies waar woont, wie wel of niet een huis heeft, belasting betaalt, een auto bezit, enzovoorts.

Het is een vervuilde en arme stad. De burgemeester kwam met een plan. Hij daagde alle ouders uit om voor hun kind een boom te planten. Bij een bijzondere gelegenheid, zoals geboorte, overgang naar de middelbare school of bijvoorbeeld de 16e verjaardag: een boom(pje). Maakt niet uit wat voor soort. En ook wáár, dat is maar losjes gereguleerd.

Dat is enorm goed opgepikt: ouders, maar ook grootouders, ooms en tantes gingen bijna met elkaar wedijveren welk kleinkind of neefje de mooiste boom kreeg. Of de meeste boompjes. Met als gevolg dat Tirana supersnel vergroend, de fijnstof meetbaar afneemt en de stad mooier wordt.

Zonder sturing of subsidie.

Inspirerend.

Martijn Vroom

Burgemeester

 

Standaard